Kreativna radionica za djecu i roditelje

Projekt “Kreativna radionica za djecu i roditelje” usmjeren je na poticanje stvaralaštva djece te poboljšanja odnosa roditelj-dijete.

U poticanju djetetova razvoja i poticanja stvaralaštva značajno mjesto zauzima igra.

Nema zdravog i sretnog djetinjstva bez igre i igračaka. Igra je osnovna i najvažnija aktivnost predškolskog  i školskog djeteta. Stoga se ovaj program, osmišljen za djecu predškolske dobi (od treće do šeste ili sedme godine starosti) i ranoškolske dobi (od sedme do desete godine starosti) temelji na igri obogaćenoj raznim aktivnostima.

Sudionicima su prikazani temelji Terapije kroz igru koja je jedan je od pravaca unutar Terapije igrom, temeljen na prirodnim obrascima zabavnog i zdravog odnosa između roditelja i djeteta, a pomaže izgraditi odnos sigurne privrženosti.

Poseban naglasak je postavljen na važnosti i korisnosti Terapije kroz igru u kontekstu obitelji nastalih posvojenjem.

Djetetova iskustva iz prošlosti utječu na njegove unutarnje reprezentacije sebe, drugih i svijeta, a tehnike koje se koriste u Terapiji kroz igru mogu koristiti u mijenjanju tih unutarnjih radnih modela kod djeteta koji su nastali uslijed negativnih iskustava. Terapija kroz igru nije klasična terapija, pa su polaznicima objašnjene njene temeljne postavke i specifičnosti, te mogućnost primjene njenih tehnika kod kuće u svakodnevnoj interakciji s djetetom.

Terapija kroz igru (eng. Theraplay) temelji se na prirodnoj i zdravoj interakciji  između roditelja i djeteta, a za cilj ima na zabavan način stvoriti ili povećati sigurnu privrženost, samopouzdanje i povjerenje u druge.

Zahvaljujući pozitivnim interakcijama   ostvarenim putem igre, dijete počinje doživljavati:

SEBE kao voljeno, posebno, sposobno

DRUGE kao brižne i osjetljive na tuđe potrebe

SVIJET kao sigurno i uzbudljivo mjesto

U radionici se djeca uče igrati i družiti s drugom djecom i s drugim odraslima, vlastite želje prilagoditi željama ostale djece( socijalizacija), oblikovati različite prirodne materijale, izražavati se na razne načine, biti samostalna što pridonosi razvoju pozitivne slike o sebi i samopoštovanju. Rad u okviru projekta pokrenut je 2004. godine te se kontinuirano provodi.

Dugoročni cilj programa jest podržavati i poticati zdrav psihosocijalni razvoj djece kroz osnaživanje djece i obitelji s ciljem poticanja stvaralaštva i poboljšanja odnosa roditelj-dijete.

Kratkoročni ciljevi:

 • poticanje dječjih stvaralačkih sposobnosti,
 • razvoj sposobnosti izražavanja i stvaranja,
 • pravilan tjelesni, intelektualni, emocionalni i socijalni razvoj djeteta,
 • jačanje procesa socijalizacije, priprema za školu,
 • poboljšanje odnosa roditelj-dijete,
 • osnaživanje roditelja za odgovorno roditeljstvo

Zadaće programa su:

 • poticanje radoznalosti djeteta
 • njegovanje dječjeg folklornog stvaralaštva uz pomoć igre, pokreta, plesa te poticanje ljubavi prema kulturnoj baštini
 • poticanje i razvijanje motoričkih i perceptivnih sposobnosti
 • razvijanje govora i drugih izražajnih sposobnosti
 • stvaranje uvjeta u kojima bi se dijete osjećalo zadovoljno i radosno i obogaćivanje iskustava o prirodnom i kulturnom okruženju
 • razvijanje pozitivne slike o sebi
 • razvijanje komunikacijskih vještina
 • razvijanje suradnje kao načina ponašanja i uvažavanja drugih
 • priprema za školu ( za djecu predškolske dobi)
 • osnaživanje roditelja za odgovorno roditeljstvo

Osnovne zadaće i ciljevi ostvaruju se kroz sedam dominantnih aktivnosti:

 • umjetničke igre scenskim lutkama, izvođenje dječjih narodnih plesova, sviranje blok-flaute
 • raznovrsno izražavanje i stvaranje-dramske igre, igre izražavanja likovnim materijalima
 • specifične aktivnosti s kretanjem – pokretne igre s pravilima, pokretne igre s pjevanjem, glazbene igre s pokretima
 • istraživačko-spoznajne – izrađivanje dječjih narodnih instrumenata, pričanje priča
 • raznovrsne igre-spontane igre, igre riječima, dječje narodne igre, igre s glazbenim instrumentima
 • druženja i društveno-zabavne – organiziranje svečanosti i slavlja
 • životno-praktične – ručni rad, tkanje, stvaralačke igre

U radionici su pored djece dobrodošli i roditelji.

Oni mogu:

 • dovesti djecu i otići
 • ostati i promatrati igru
 • aktivno se uključiti u igru
 • izrađivati igračke i nakit
 • sudjelovati u uređenju prostora
 • dobiti upute na koji način poticati dječji razvoj
 • kako komunicirati i koje igre igrati kod kuće
 • koje igračke izabrati te kako riješiti odgojne probleme.

Metode rada

Oblici rada su igraonice za djecu i roditelje. Osnovna aktivnost igraonice su raznovrsne spontane, stvaralačke, samostalne i zajedničke igre kroz druženje i igru djece i roditelja pri čemu se program  često kombinira s individualnim savjetovališnim radom s roditeljima i obiteljskim savjetovanjem.

U radionici  se primijenjuju metoda igre, metoda usmenog izlaganja i pripovijedanja, metoda razgovora, metoda demontracije i ilustracije. Metode  se primjenjuju povezano i isprepleteno, a odabir metode ovisi o sadržajima aktivnosti koje su  planirane za određeni dan u igraonici te o skupini djece. Ukoliko se u skupini nalaze i djeca s posebnim potrebama, primijenjivat će se i metode specifične  za rad s djecom s teškoćama u razvoju.

Program je obogaćen i malim, oglednim priredbama, predavanjima za roditelje, kao i razgovorima stručnjaka s roditeljima o odgojnim pitanjim i poteškoćama, odlascima na zajedničke izlete, posjetima muzejima…

S obzirom na specifične karakteristike korisnika uključenih u programske aktivnosti, krajnji rezultati navedenih aktivnosti isključivo su individualni. Oni ovise o osobnom angažmanu, odlukama motivima i sposobnostima samih korisnika. Posebno značajni rezultati ostvaruju se na individualnoj i obiteljskoj  razini, što se i u dosadašnjem radu pokazalo kao jedan od najvrednijih elemenata programa, pri čemu je roditeljima omogućena dodatna podrška i pomoć u odgoju i druženju sa djecom.

Kreativna radionica odvija se jedanput na tjedan  u trajanju od dva sata, tijekom cijele godine, a prati rad i tijek školske godine. Radionicu vodi ko-voditeljski par, odgajatelj, učitelj i socijalni radnik, defektolog ili psiholog. Program je socijalizacijsko-kreativni s integrativnim pristupom, a kreiranje programa ostvaruje se na suvremenom kurikularnom pristupu što podrazumijeva uvažavanje aktualnih potreba i mogućnosti djece.

Korisnici programa su djeca predškolske dobi (tri do šest ili sedam godina starosti) koji nisu uključeni u program predškolskog odgoja i obrazovanja i djeca ranoškolske dobi od sedam do deset godina starosti te njihovi roditelji koji žele unaprijediti svoj odnos sa djecom. Grupe se formiraju po kronološkoj dobi djece. Aktivnosti u programu imaju interventnu i edukacijsku dimenziju, a odvijaju se kroz dvije faze:

 • Neposredni rad s korisnicima koji uključuje igraonice za djecu i roditelje u kojima se kroz terapiju kroz igru i druženje djece i odraslih koriste kreativne igre kao najprirodniji i najdjelotvorniji način učenja i komunikacije predškolske i ranoškolske djece
 • Individualni savjetovališni rad s roditeljima po potrebi tijekom školske godine