O nama

Udruga “Na drugi način” je nevladina, neprofitna udruga građana sa sjedištem u Zagrebu, a djeluje na području Republike Hrvatske od 2004. godine. Osnovali su je profesionalci humanističkih profila educirani za rad s ljudima svih dobnih skupina na Osnivačkoj skupštini održanoj dana 05.04.2004. godine.

Članovi udruge su stručnjaci koji uz svoju bazičnu edukaciju imaju završene dodatne edukacije na području rada s djecom, mladima i obitelji. To su socijalni radnici, psiholozi, pedagozi, pravnici, liječnici, defektolozi, profesori, te odgajatelji koji rade u centrima za socijalnu skrb, školama, vrtićima, zdravstvenim institucijama, te visokoškolskim ustanovama.

PRISTUPNICA U ČLANSTVO UDRUGE

Udruga „Na drugi način“  je udruga za pružanje psihosocijalne i pedagoške pomoći djeci, mladima i obitelji, te stručno osmišljava i provodi aktivnosti za djecu, mlade i obitelji, s ciljem promicanja, razvitka i unapređenja kvalitete življenja i zaštite mentalnog zdravlja u zajednici kroz različite oblike rada i aktivnosti.

STATUT UDRUGE

CILJEVI

Ciljevi Udruge su podizanje opće kvalitete življenja djece, mladih i obitelji, pružanje podrške pozitivnom roditeljstvu, pružanje podrške potencijalnim posvojiteljima, posvojiteljima i posvojiteljskim obiteljima, kreativno korištenje osobnih potencijala u svrhu osobnog i općeg društvenog razvoja, poboljšanja kvalitete komunikacija i odnosa u obitelji, smanjenja nasilja u braku, obitelji, među generacijama, u društvu, podizanje javne svijesti o problemu zlostavljanja djece i mladih, nasilja u obitelji te  podizanje javne svijesti o problemu posvojenja.

AKTIVNOSTI UDRUGE

 • Navedene ciljeve Udruga ostvaruje sljedećim aktivnostima:
 • pružanjem psihosocijalne i  pedagoške pomoći djeci, mladima, biološkim i posvojiteljskim obiteljima kao i osobama s poteškoćama u odgojno-obrazovnom procesu,
 • organiziranjem i provođenjem programa stručne pripreme potencijalnih posvojitelja
 • organiziranjem i provođenjem programa stručne podrške posvojiteljskim obiteljima kroz individualni i grupni  rad
 • savjetovanjem i edukacijom bioloških i adoptivnih roditelja te provođenjem i organiziranjem radionica i drugih oblika rada sa roditeljima i djecom,
 • promoviranjem nenasilnog ponašanja i alternativnih metoda odgoja i komunikacije,
 • organiziranjem i provođenjem edukacija i treninga za stručnjake iz Udruge te druge stručnjake koji rade sa djecom, mladima i obitelji, uz organiziranje supervizije rada za sve izvršitelje programa,
 • informiranjem javnosti o aktualnim problemima ( npr. razvoj teorije i prakse posvojenja, nasilje u obitelji, rad sa djecom s poteškoćama u učenju, nadarenom djecom i djecom s posebnim potrebama itd)
 • kontaktiranjem i suradnjom sa srodnim Udrugama u Hrvatskoj i izvan nje,
 • sudjelovanjem na domaćim i inozemnim seminarima u svrhu stručnog i profesionalnog usavršavanja,
 • suradnjom sa visokim učilištima te pripadajućim Ministarstvima i stručnim službama te lokalnim zajednicama.

STRATEŠKI PLAN DJELOVANJA ZA RAZDOBLJE 2020. DO 2023.

PROGRAM RADA ZA 2020. GODINU

PROGRAM RADA ZA 2019. GODINU

PLAN RADA UDRUGE ZA 2018.

IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2017.