Edukacija stručnjaka predškolskog i školskog odgoja

POSVOJENO DIJETE U VRTIĆKOM I ŠKOLSKOM OKRUŽENJU

Voditelji programa:

Vlasta Grgec-Petroci, mag.act. soc.

Mirjana Marčetić Kapetanović, prof. psihologije

Zagreb, 27.12.2017.

OBRAZAC ZA ZAHTJEV ZA ODOBRENJE IZVOĐENJA PROGRAMA
CJELOŽIVOTNOG OBRAZOVANJA

NAZIV PROGRAMA: POSVOJENO DIJETE U VRTIĆKOM I ŠKOLSKOM OKRUŽENJU

NOSITELJ PROGRAMA: Udruga “Na drugi način”          

IZVODITELJI PROGRAMA: Vlasta Grgec-Petroci, mag.act.soc., Mirjana Marčetić Kapetanović, prof. psihologije, Ivana Šafran Tunjić, prof. pedagogije, dr.sc. Koraljka Modić Stanke

VRSTA PROGRAMA: Predavanje – cjeloživotno usavršavanje

CILJ/EVI PROGRAMA:

 • Informirati sudionike o novim spoznajama, znanjima i vještinama  potrebnih za rad stručnjaka predškolskog odgoja s posvojenim djetetom i posvojiteljskim obiteljima
 • Informirati sudionike o  ključnim teorijskim postavkama  i najnovijim saznanjima vezanih uz tematiku posvojenja u svrhu unapređenja zaštite djece te unapređenja obiteljskog odgoja i roditeljstva
 • prezentirati rezultate istraživanja u području posvojenja

ISHODI UČENJA: Nakon sudjelovanja u ovom programu sudionici će:

– steći osnovna znanja i vještine potrebne za razumijevanje i pružanje podrške posvojenoj djeci u vrtićkom i školskom okruženju  

– bolje razumjeti problematiku posvojenja i potreba posvojene djece te doprinijeti  stvaranju uvjeta za pravilan psihofizički, socijalni i emocionalni razvoj  posvojene djece i povećanju kompetentnosti stručnjaka koji se bave predškolskim i školskim odgojem

TRAJANJE PROGRAMA (  u satima ): 16 sati raspoređenih u dva dana od 9-17 sati

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA:

NAČIN IZVOĐENJA: Predavanja, prezentacije, radionice, vježbe, iskustveno učenje, igranje uloga, diskusija

CILJNA SKUPINA POLAZNIKA: odgajatelji, učitelji, pedagozi, psiholozi, socijalni pedagozi, edukacijski rehabilitatori i drugi odgojno-obrazovni djelatnici

UVJETI UPISA NA PROGRAM: prijava

CIJENA PROGRAMA:  kotizacija 900,00 kn – troškovi pripreme i vođenja seminara te materijala za 30 polaznika osigurani su u okviru projekta “Priprema za posvojenje – podrška posvojiteljskim obiteljima” uz financijsku podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

ZAVRŠETAK PROGRAMA: U cilju razvoja kompetencije stručnjaci uključeni u seminar stečena teoretska znanja isprobat će  kroz aktivno sudjelovanje. Preporuča se da se sudionicima omogući sudjelovanje u superviziji kako bi se osigurala kvalitetna primjena stečenih vještina i podrška u radu. Superviziju je moguće organizirati zasebno za polaznike ovog seminara ako nemaju priliku sudjelovanja u svojoj profesionalnoj sredini.    

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI IZVEDBE PROGRAMA: 

 • aktivno sudjelovanje u raspravi i Upitnik za vrednovanje programa ( kojeg anonimno popunjavaju polaznici)

SADRŽAJ PROGRAMA:

Posvojenje kao način osnivanja obitelji, 

Rast i razvoj djeteta, razvojne mogućnosti i potrebe  djeteta,

Posvojenje i razvojni periodi,

Razvoj vezivanja i privrženosti,

Poteškoće i potrebe posvojenog djeteta

Posvojenje  starijeg djeteta

Razvoj i formiranje identiteta djeteta,

Posvojeno dijete u vrtićkom i školskom okruženju

Problemi separacije i gubitka bioloških roditelja , proces tugovanja,

Važnost porijekla i bioloških roditelja  u životu djeteta, 

Značaj posvojenja djece koja su prošla rano djetinjstvo,

Važnost pozitivne veze između posvojitelja i djeteta

NAČIN VREDNOVANJA ISHODA UČENJA: Rasprava i popunjavanje Upitnika za vrednovanje programa

LITERATURA:

 1. Bevan, H., (2007). The Adoption and Children Act 2002. London: Lexis Nexis Butterworths.
 2. Bonnet,C.(2000) Gesta ljubavi. Zagreb:Bios
 3. Bowlby, J.(1973).Attachment and loss: Vol.2. Separation. New York: Basic Books.
 4. Brodzinsky, D. (2013.). Adoptive parent preparation project. Phase 1: Meeting the mental health and developmental needs of adopted children. New York, NY: Evan B. Donaldson Adoption Institute.
 5. Brodzinsky, D. M. (1993) Long-term Outcomes in Adoption. The Future of Children, 1(3), 153-166.
 6. Brodzinsky, D. M., Pinderhughes, E. (2002). Parenting and child development in adoptive families. U: M.H. Bornstein (ed.), Handbook of Parenting. Vol 1: Children and parenting (2nd ed.). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 7. Brodzinsky, D.M.,Lang, R.., Smith, D.W. (1995) Parenting Adopted Children. U: Bornstein, M.H. (ed.),Handbook of Parenting. Vol. 3, str. 209-233. Hillsdale. NJ: Erlbaum,Assoc.
 8. Brodzinsky, D.M.,Palacios, J. (2005) Psychological Issues in Adoption. London: Praeger Publishers.
 9. Brodzinsky, D.M.,Singer, L., Braff, A.M. (1984).Children’s understanding of adoption.Child Development, 55, 869-878.
 10. Brodzinsky, D.N,Schesteer,M.D.,Marantz Henig, R. (1993) Being adopted, The lifelong Search for self. New Jork:Anchor books.
 11. Brodzinsky,D.M., Smith,D.W. I Brodzinsky, A.B. (1998). Children’s adjustment to adoption: Developmental and clinical issues. Thousand Oaks, CA:Sage.
 12. Fahlberg, V.I. (1991) A Child’s Journey Through Placement. Indianapolis: Perspectives press.
 13. Grgec-Petroci, V. ( 2015.) Obitelj i psovojeno dijete. U:Maleš, D.,ur.Kako smo postali obitelj-posvojenje dio moje priče ( 2015. ). Zagreb: „Na drugi način“, 8-20.
 14. Grgec-Petroci, V., Lacković Lj. i Maleš, D. (2011) Obitelji se razlikuju. Zagreb: Obiteljski centar grada Zagreba.
 15. Kirk, H.D. ( 1964) Shared fate. New York:Free Press
 16. Klaus, M.H., Kennell, J.H. (1976) Maternal-Infant Bonding. St. Louis:C.V. Mosby Company.
 17. Lamb, M.E. ( 1999) Parenting and child development in nontraditional families. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 18. Ljubetić, M.(2007) Biti kompetentan roditelj. Zagreb:Mali profesor.
 19. Maleš, D., ur. Kako smo postali obitelj-posvojenje dio moje priče (2015.). Zagreb: „Na drugi način“
 20. Maleš, D., Kušević, B.,(2011) Nova paradigma obiteljskog odgoja.U:Maleš,D.,ur.Nove paradigme ranoga odgoja  (2011).Zagreb :Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za pedagogiju, 41-66.
 21. Masten, D. Cicchetti, K. Neuchterlein, i S. Weintraub (ur.), Risk and Protective Factors in the Development of Psychopathology (pp. 316-331). New York: Cambridge University Press.
 22. McGinn, M.F., (2007). Developmental challenges for adoptees acros the Life Cycle. U: Javier, R.A., Baden, A. L., Biafora F. A, Camacho-Gingerich (ur.), The handbook of adoption: Implications for researchers, practitioners and families, (str. 61-76). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 23. Milanović, M.,Stričević, I., Males, D.,Sekulić-Majurec,A..(2000) Skrb za dijete i poticanje ranog razvoja djeteta u Republici Hrvatskoj. Zagreb:Unicef.
 24. Obiteljski zakon. Narodne novine, br. 116/2003, 17/2004, 136/2004, 107/2007, 57/2011, 61/2011, 25/2013. i  75/2014.
 25. Pavao, M. J. (2007). Variations in clinical issues for children adopted as infants and those adopted as older children. U: Javier, R.A., Baden, A. L., Biafora F. A, Camacho-Gingerich (ur.), The handbook of adoption: Implications for researchers, practitioners and families, (str. 283-292). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 1. Rosenberg, E.B. ( 1992). The adoption life cycle: The children and tjeir families through the years. New York: Free Press.
 2. Rutter, M. ( 1981) Maternal Deprivation Reassessed.London: Penguin Books.
 3. Rutter, M. (1990). Psychosocial resilience and protective mechanisms. u: J. Rolfe, D.
 4. Schechter, M.D. (1960). Observations on adopted children. Archives of General Psychiatry 3, 21-32.
 5. Stroufe,L.A., Fox,N.E.,Pancake,V.R. (1983) Attachment and dependency in Development Perspective. Child Development 54, 1615-1627.
 6. Vasta, R.., Haith, M. M. i Miller, S. A., (2005) Dječja psihologija. Jastrebarsko: Naklada Slap.

Prilog: Životopisi realizatora programa

Vlasta Grgec-Petroci, mag.act.soc. doktorandica poslijediplomskog studija pedagogije na FF u Zagrebu

Mirjana Marčetić Kapetanović, prof. psihologije

Ivana Šafran Tunjić, prof. pedagogije

dr.sc. Koraljka Modić Stanke