Edukacija stručnjaka socijalne skrbi

CILJEVI SEMINARA: 

 1. usvajanje spoznaja, znanja i vještina potrebnih za rad stručnjaka s potencijalnim posvojiteljima i posvojiteljskim obiteljima i razumijevanje ključnih teorijskih postavki i najnovijih saznanja vezanih uz tematiku posvojenja u svrhu unapređenja zaštite djece te  unapređenja obiteljskog odgoja i roditeljstva.
 2. doprinos boljem razumijevanju problematike posvojenja i potreba posvojene djece kao i stvaranje uvjeta za pravilan psihofizički, socijalni i emocionalni razvoj  posvojene djece i povećanje kompetentnosti stručnjaka koji se bave posvojenjem

SUDIONICI EDUKACIJE:

Stručnjaci sustava socijalne skrbi koji se u svom radu susreću  s potencijalnim posvjiteljima i svim članovima posvojiteljskih obitelji: socijalni radnici, psiholozi, defektolozi i pravnici zaposleni u centrima za socijalnu skrb.

Broj polaznika edukacije je do 20 stručnjaka.

TRAJANJE SEMINARA:

Planira se ukupno trajanje od 24 radna sata, raspoređenih u tri dana od 9-17 sati

PROGRAM SEMINARA:

 1. postupak posvojenja, 
 2. rast i razvoj djeteta, razvojne mogućnosti i potrebe  djeteta,
 3. razvoj vezivanja i privrženosti,
 4. poteškoće i potrebe posvojenog djeteta
 5. posvojenje starijeg djeteta
 6. razvoj i formiranje identiteta  djeteta,
 7. problemi separacije i gubitka bioloških roditelja, proces tugovanja,
 8. važnost porijekla i bioloških roditelja  u životu djeteta,
 9. važnost pozitivne veze između posvojitelja i djeteta
 10. priprema djeteta na posvojenje

11. procjena podobnosti i prikladnosti za posvojenje

12. način izrade mišljenja o prikladnosti za posvojenje

13. značaj procesa uparivanja djece i posvojitelja

METODE I TEHNIKE RADA:

Predavanja, grupni rad, vježbe, poučavanje, iskustveno učenje, igranje uloga, diskusija

PROVODITELJICE SEMINARA

Voditeljice edukacije su prof.dr.sc. Branka Sladović Franz,  Mirjana Marčetić Kapetanović, prof. psihologije, i Vlasta Grgec-Petroci, magistra socijalnog rada koje se znanstveno i praktično bave pitanjima posvojenja i  imaju višegodišnje  iskustvo u radu s posvojiteljskim obiteljima.

BUDŽET

Troškovi pripreme i vođenja seminara te radnih materijala osigurani su u okviru projekta “Priprema za posvojenje – podrška posvojiteljskim obiteljima” uz financijsku podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

NAPOMENE

a) Tijekom ovog seminara stručnjaci bi trebali steći osnovna znanja i vještine potrebne za rad sa svim članovima  posvojiteljskih obitelji. 

b) U cilju razvoja kompetencije stručnjaci uključeni u seminar stečena teoretska znanja isprobat će kroz aktivno sudjelovanje.  

c) Preporuča se da se sudionicima omogući sudjelovanje u superviziji kako bi se osigurala kvalitetna primjena stečenih vještina i podrška u radu. Superviziju je moguće organizirati zasebno za polaznike ovog seminara ako nemaju priliku sudjelovanja u svojoj profesionalnoj sredini.