Edukacija za voditelje programa stručne pripreme za posvojitelje

CILJEVI SEMINARA / TRENING TRENERA: 

  1. usvajanje spoznaja, znanja i vještina  potrebnih za provođenje programa stručne pripreme posvojitelja prema modelu udruge “Na drugi način”
  2. razumijevanje ključnih teorijskih postavki  i najnovijih saznanja vezanih uz tematiku posvojenja u svrhu unapređenja zaštite djece,  unapređenja obiteljskog odgoja i roditeljstva
  3. doprinos boljem razumijevanju problematike posvojenja i potreba posvojene djece kao i  stvaranje uvjeta za pravilan psihofizički, socijalni i emocionalni razvoj  posvojene djece i povećanje kompetentnosti stručnjaka koji se bave posvojenjem

SUDIONICI EDUKACIJE:

Stručnjaci centra za socijalnu skrb, podružnica obiteljski centar koji su  pokazali  interes za provođenje programa edukacije i  pripreme posvojitelja u okviru rada svojih podružnica. Provođenju programa prethodit će  edukacija provoditelja programa od strane autorica i voditeljica programa “Edukacija i priprema (potencijalnih) posvojitelja – Roditelji na drugi način – Škola za posvojitelje”  koji se u okviru udruge “Na drugi način” kontinuirano provodi od 2005. godine.    

Broj polaznika edukacije je do 14 stručnjaka – socijalnih radnika i psihologa  koji imaju iskustva u radu s posvojiteljskim obiteljima.

TRAJANJE SEMINARA:

Planira se ukupno trajanje od 24 radnih sati, raspoređenih u tri dana od 9-17 sati, evaluacijski seminar u trajanju od 6 sati te supervizijski susret u trajanju od 4 sata, koji se planiraju održati nakon što polaznici provedu jedan ciklus programa stručne pripreme u trajanju od 40 sati.

Polaznici će dobiti potvrdu o stručnom usavršavanju te licencu za provođenje programa stručne pripreme nakon provedenog ciklusa programa stručne pripreme u trajanju od 40 sati, (3 mjeseca) i provedenog evaluacijskog seminara.

PROGRAM SEMINARA:

upoznavanje sa značenjem  i postupkom posvojenja, rast i razvoj djeteta, razvojne mogućnosti i potrebe djeteta, razvoj vezivanja i privrženosti, razvoj i formiranje identiteta posvojenog djeteta, važnost porijekla i bioloških roditelja u životu djeteta, kako i kada reći djetetu da je posvojeno, posvojenje i razvojni periodi, kako se nositi s gubitkom, proces tugovanja,  značaj posvojenja djece koja su prošla rano djetinjstvo, adaptacija djeteta na novu obitelj, poteškoće i potrebe posvojenog djeteta, emocije i njihova kontrola, razvoj samopouzdanja djeteta, roditeljstvo posvojenog djeteta i odgojni postupci, razvoj odnosa posvojitelja i djeteta

METODE I TEHNIKE RADA:

Predavanja, grupni rad, vježbe, poučavanje, iskustveno učenje, igranje uloga, diskusija

PROVODITELJICE SEMINARA:

Izvoditeljice programa su autorice programa edukacije i  pripreme posvojitelja, magistra socijalnog rada, Vlasta Grgec-Petroci i profesorica psihologije, Mirjana Marčetić Kapetanović, stručnjakinje koje imaju višegodišnje iskustvo u radu s posvojiteljskim obiteljima te uz bazičnu edukaciju za rad s ljudima svih dobnih skupina imaju dodatne završene edukacije za provođenje grupnog rada i obiteljske psihoterapije.

PLAN SEMINARA:

Seminar  će se održati u trajanju od tri dana od 9:00 do 17:00 sati, evaluacijski seminar i supervizijski susret  planira se održati nakon što polaznici provedu jedan ciklus programa stručne pripreme u trajanju od 40 sati.

BUDŽET:

Troškovi pripreme i vođenja seminara te materijala za suradnike na projektu   osigurani su u okviru projekta “Priprema za posvojenje – podrška posvojiteljskim obiteljima” uz financijsku podršku Ministarstva demografije, obitelji, mladih i socijalne politike.

NAPOMENE:

a) Tijekom ovog seminara stručnjaci bi trebali steći osnovna znanja i vještine potrebne za provođenje programa stručne pripreme posvojitelja. 

b) U cilju razvoja kompetencije stručnjaci uključeni u seminar stečena teoretska znanja isprobat će kroz aktivno sudjelovanje.  

c) Preporuča se da se sudionicima omogući sudjelovanje u superviziji kako bi se osigurala kvalitetna primjena stečenih vještina i podrška u radu. Superviziju je moguće organizirati zasebno za polaznike ovog seminara ako nemaju priliku sudjelovanja u svojoj profesionalnoj sredini.    

Vlasta Grgec-Petroci, mag.act. soc.