Živjeti bez nasilja

PROGRAM PREVENCIJE I TRETMANA NASILNIČKOG PONAŠANJA MEĐU DJECOM I MLADIMA

Program “Živjeti bez nasilja” namijenjen je djeci i mladima u dobi od 9-21 godine koji iskazuju nasilničko ponašanje prema vršnjacima.

Cilj programa “Živjeti bez nasilja” jest zaustaviti nasilje i osigurati sigurnost žrtve. Tijekom tretmana djeca i mladi – počinitelji nasilja nad vršnjacima trebali bi preuzeti odgovornost za nasilje, mijenjati stavove i stvarati vrijednosne sustave koji bi doveli do prestanka nasilnog ponašanja te usvojiti alternativne načine ponašanja. Posljedica te promjene trebala bi biti prevencija ponovnog činjenja nasilja.

Program se odvija jednom tjedno po dva sata u malim grupama od 6-12 polaznika uz stručno vođenje 2 voditelja, a obuhvaća 16 susreta

Sa svakim korisnikom potrebno je održati 1-2 individualna susreta prilikom ulaska u tretman koji se odvija u prisutnosti roditelja kako bi se došlo do dodatnih informacija te se roditelje upoznalo sa programom i savjetovalo. Tijekom grupnog tretmana, sa svakim korisnikom i njegovim roditeljima mogući su po potrebi individualni razgovori, a obavezno barem jednom oko sredine i na kraju grupnog tretmana (mogući su umjesto individualnih razgovora grupni sastanci sa roditeljima).

Ovaj model rada usmjeren je i sadržajem i metodama na različite aspekte odgoja za ljudska prava kao što su nenasilno ponašanje, suradnja, tolerancija, razgradnja predrasuda, nenasilno rješavanje sukoba i problema,. Sadržaji i teme rada bit će usmjereni na definiranje nasilja i njegovih posljedica, ljutnju, asertivnost i samonadziranje, stres i nošenje sa stresom, komunikaciju i rješavanje sukoba, potrebe i njihovo zadovoljavanje, emocije, prijateljstvo i uloge spolova, dječja prava.

            U radu se koriste različite tehnike i pristupi kao što su:

  • diskusije na predložene teme
  • interakcijske igre
  • kreativne tehnike
  • kratka predavanja kao objašnjenja sadržaja, doživljaja ili procesa koji su se zbili u prethodnoj aktivnosti
  • upitnici, predlošci, obrasci, leci s porukama.