Edukacija i priprema (potencijalnih) posvojitelja – Škola za posvojitelje

Program stručne pripreme posvojitelja “Roditelji na drugi način – Škola za posvojitelje”

Program stručne pripreme posvojitelja se u organizaciji udruge Na drugi način pod pokroviteljstvom Grada Zagreba, Gradskog ureda za zdravstvo, rad i socijalnu skrb, započeo provoditi pod nazivom “Škola za posvojitelje – edukacija (potencijalnih) posvojitelja” u rujnu 2005. godine i kontinuirano se provodi već 15 godina.

Namijenjen je:

 1. potencijalnim posvojiteljima koji su podnijeli zahtjev za obradu i posvojenje djeteta Centru za socijalnu skrb, kao i onima koji o tome razmišljaju,
 2. posvojiteljima djece predškolske, školske i adolescentne dobi koji žele unaprijediti roditeljske vještine i steći nova znanja o odgoju djece.
 3. stručnjacima koji rade s potencijalnim posvojiteljima i posvojiteljskim obiteljima

Svrha programa (dugoročni ciljevi) su osnaživanje obitelji kroz stjecanje potrebnih vještina i znanja u obavljanju odgovorne i zahtjevne uloge posvojitelja, pridonošenje boljem razumijevanju problematike posvojenja i potreba posvojene djece, usvajanje znanja i vještina potrebnih za rad stručnjaka s posvojiteljskim obiteljima, razvoj i promocija posvojenja te stvaranje uvjeta za pravilan psihofizički, socijalni i emocionalni razvoj  posvojene djece.

S  obzirom na svrhu, kratkoročni ciljevi u odnosu na posvojitelje su:

 • pomoći posvojiteljima u razrješavanju stanovitih dilema vezanih uz odluku o posvojenju djeteta
 • upoznati posvojitelje sa razvojnim potrebama djeteta
 • pomoći posvojiteljima da spremno dočekaju probleme odrastanja djeteta,
 • pomoći posvojiteljima da pronađu najpovoljnije rješenje za probleme s kojima se  suočavaju,
 • pomoći u razrješenju stanovitih dilema koje se odnose na pristup u pojedinim aspektima roditeljske uloge
 • razvoj komunikacijskih i socijalnih vještina,
 • unapređenje roditeljskih vještina.

Sadržaj programa  odnosi se na postupak posvojenja, rast i razvoj djeteta, razvojne mogućnosti i potrebe djeteta, razvoj vezivanja i privrženosti, razvoj i formiranje identiteta djeteta, važnost porijekla i bioloških roditelja  u životu djeteta, probleme separacije i gubitka bioloških roditelja, kako i kada reći djetetu da je posvojeno, kako se nositi s gubitkom, proces tugovanja, značaj posvojenja djece koja su prošla rano djetinjstvo, posvojenje i razvojni periodi, poteškoće i potrebe posvojenog djeteta, važnost pozitivne veze između posvojitelja i djeteta, emocije i njihova kontrola, samopouzdanje djeteta, disciplina i odgojne metode.

Program stručne pripreme posvojitelja sastoji se od 12 – 13  trosatnih konceptualno i tematski povezanih radionica koje provode posebno educirani voditeljski timovi stručnjaka za podršku posvojiteljskim obiteljima

 • Prva radionica: Samopredstavljanje, upoznavanje i uvod u teme
 • Druga radionica: Ja sam važna osoba – ja sam posvojitelj
 • Treća radionica: Dijete i privrženost
 • Četvrta radionica: Što su posvojena djeca propustila, što smo mi propustili
 • Peta radionica: Reći djetetu da je posvojeno
 • Šesta radionica:Ostavi me, ali me nemoj napustiti: posvojenje u očima adolescenta
 • Sedma radionica: Moje dijete i njegove potrebe
 • Osma radionica: Kako prepoznati i rješavati probleme u odgoju
 • Deveta radionica: Kako pomoći djetetu da kontrolira svoje ponašanje
 • Deseta radionica: Samopouzdanje – Kako odgojiti samopouzdano dijete
 • Jedanaesta radionica: Hoćeš li ti biti moja mama
 • Dvanaesta radionica: Početak i kraj

Zbog velikog interesa polaznika osmišljene su dodatne radionice u koje se polaznici uključuju po izboru:

 1. Emocije – kako ih prepoznati i izraziti
 2. Dijete i agresivnost
 3. Komunikacija s djetetom
 4. Mi smo obitelj – pričam ti priču

Program se odvija jednom tjedno – utorkom u poslijepodnevnim satima ( po dogovoru i po potrebi vikendom), u malim grupama  do 12 polaznika uz stručno vođenje dvije voditeljice u trajanju do 40 sati. 

Susreti su radioničkog tipa, a uključuju  kratka predavanja, diskusije na predložene ili slobodne teme, interakcijske vježbe u koje su   uključeni svi članovi grupe te razmjenu iskustava.

Autorice i voditeljice programa su stručnjakinje s dugogodišnjim iskustvom u radu sa svim članovima posvojiteljskih obitelji, obiteljske terapeutkinje, Vlasta Grgec-Petroci i Mirjana Marčetić Kapetanović.

U provođenju programa, osim stručnjaka, sudjeluju i  posvojitelji koji su završili program pripreme posvojitelja i imaju iskustvo u roditeljstvu posvojene djece.

Sukladno odredbama Obiteljskog zakona i provedbenih akata  udruga “Na drugi način” provodi program stručne pripreme posvojitelja uz ovlaštenje i financijsku podršku Ministarstva socijalne politike i mladih u sklopu projekta “Priprema za posvojenje – podrška posvojiteljskim obiteljima”.

Program je besplatan, a odvija se uz potporu:

 • Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
 • Grada Zagreba, Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom