Posvojenje starijeg djeteta – interaktivno predavanje

Dolazak predškolskog ili školskog djeteta u obitelj zahtjevno je za posvojitelje u fizičkom, emocionalnom I mentalnom smislu. Najvažniji zadatak u početku zajedničkog života jest formiranje i razvoj privrženosti između posvojitelja i djeteta. Proces stvaranja privrženosti može biti otežan zbog prijašnjih problema I iskustava djece, tjeskobe kod roditelja i nesrazmjera između očekivanja posvojitelja i djetetovih mogućnosti, a može trajati tjednima, mjesecima ili godinu i više.
Starija djeca tipično prolaze, neposredno po dolasku u obitelj, kroz razdoblje koje karakterizira gotovo savršeno ponašanje, često nazivano “medenim mjesecom”. Nakon tog razdoblja slijedi vrijeme “testiranja”. Ponašanje djeteta u te dvije faze vezano je uz proces tugovanja zbog separacije i gubitka bliskih osoba (bioloških roditelja, udomitelja, osoba koje su o njemu brinule u domu) i proces uspostave privrženosti novoj obitelji.
Istodobno s prilagodbom novoj obitelji, od starijeg djeteta očekuje se i prilagodba školi i stvaranje veza s vršnjacima što je zahtjevan zadatak i za emocionalno stabilno dijete.
Najvažniji faktori u uspješnom prilagođavanju djece posvojenju jesu održavanje realističnih očekivanja, pružanje pomoći djetetu u suočavanju s prošlošću te strpljenje I vrijeme potrebno da se dijete integrira u obitelj.
Ključ roditeljskog uspjeha je dobra priprema, realistična očekivanja, efektivne roditeljske sposobnosti te adekvatna potpora.