Strategije prevladavnja traume premještaja

Planirani premještaj manje je bolan za dijete od naglog i iznenadnog.  Što je jača vezanost, privrženost, to je gubitak bolniji.

Trauma razdvajanja može se smanjiti ako se dijete pripremi na premještaj, ako su svi sudionici u procesu premještaja ( posvojenja) otvoreni i iskreni prema djetetu i vode računa o djetetovim reakcijama na separaciju.

Kroz interaktivno predavanje razgovarat će se o pripremi djeteta za premještaj s obzirom na razvojni period, o  emocionalnoj podršci svima koji su uključeni u postupak posvojenja, objašnjenju djetetu što se događa prilikom premještanja, posjetama prije premještaja, kontaktima nakon premještaja, ulozi socijalnog radnika te uloga udomiteljske obitelji.