“Obitelji se razlikuju”

Obitelj je  prva zajednica u kojoj dijete započinje život, mjesto gdje dijete stječe osjećaj sigurnosti, ljubavi, zaštićenosti, razvija emocije te ostvaruje prva socijalna iskustva i usvaja životne vještine. Danas postoje obitelji koje se međusobno bitno razlikuju, kako u strukturi tako i u vrijednostima, načinu života i odnosima među članovima obitelji pa tako razlikujemo nuklearne obitelji,  posvojiteljske obitelji, obitelji u kojima je samo jedan roditelj biološki, rekonstruirane obitelji, tj. novi brak nakon razvoda, jednoroditeljske obitelji (kao posljedica razvoda braka, smrti, izvanbračne zajednice, vlastite odluke da se ima dijete, ali ne i partner), udomiteljske obitelji, višegeneracijske obitelji, slobodne izvanbračne obitelji, istospolne…, a sve su češće i tzv. kalendarske obitelji, gdje dijete živi jedan dio godine s jednim, a drugi dio godine s drugim roditeljem…

Obitelji se razlikuju