“Kako smo postali obitelj, Posvojenje – dio moje priče” IV

Udruga “Na drugi način” zajedno s Centrom za socijalnu skrb Rijeka, Podružnica Obiteljski centar, u okviru  projekta “Priprema za posvojenje – podrška posvojiteljskim obiteljima” s ciljem edukacije i senzibilizacije javnosti za problem posvojenja organizira 4. stručni skup na temu posvojenja “Kako smo postali obitelj IV, Posvojenje – dio moje priče” koji se održao dana 29. rujna 2017. godine u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke.

 

10:00 Pozdravi sudionicima:

Predstavnici organizatora

Predstavnik/ca Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

 

Stručna izlaganja:

10:15 PREGLED RAZVOJA PROGRAMA EDUKACIJE I PRIPREME (POTENCIJALNIH) POSVOJITELJA “ŠKOLA ZA POSVOJITELJE” I  DUGOROČNI DOBICI I POTREBE KORISNIKA

Vlasta Grgec-Petroci

 

10:45 ULOGA DUHOVNOSTI U PROCESU POSVOJENJA

Slavica Blažeka Kokorić

 

11:15 PERSPEKTIVA KORISNIKA O UČINKOVITOSTI PROGRAMA EDUKACIJE I PRIPREME (POTENCIJALNIH) POSVOJITELJA “ŠKOLA ZA POSVOJITELJE”

Mirta Vranko

 

11:35 STAVOVI STRUČNJAKA PREMA POSVOJENJU PRIJE I POSLIJE EDUKACIJE

Mirjana Marčetić Kapetanović

 

11:55 PAUZA

 

12:15 – 13:25 Moj život kao Tikvica – filmska projekcija

 

13:30  Izazovi procjene i uparivanja djeteta i posvojitelja

Branka Sladović Franz

 

14:00  Pripremljenost potencijalnih posvojitelja za (buduće) roditeljstvo

Koraljka Modić Stanke

 

14:30 VAŽNOST EMOCIONALNE VEZE IZMEĐU BRAĆE I SESTARA

Vlasta Grgec-Petroci

 

14:50 STRUČNA PODRŠKA POSVOJENOM DJETETU U ŠKOLI

Ivana Šafran Tunjić

 

15:15 ZAVRŠNA RASPRAVA I  ZAKLJUČCI

 

30.09.2017.

 

9:00 – 13:00 STRUČNO –  KONZULTATIVNI SASTANAK SVIH VODITELJA PROGRAMA “RODITELJI NA DRUGI NAČIN – ŠKOLA ZA POSVOJITELJE” – SUPERVIZIJA

Branka Sladović Franz, Maja Laklija