Tematska predavanja za stručnjake i javnost

Identitet posvojenog djeteta – pedagoška radionica

Cilj radionice je skrenuti pažnju na nužnost poznavanja i razumijevanja glavnih teorijskih perspektiva posvojenja u svrhu unapređenja zaštite prava djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi te upoznati socijalne radnike sa suvremenim pristupima u radu sa svim članovima posvojiteljske obitelji.

Kroz interaktivan rad, osobita pozornost bit će posvećena pravu djeteta na osobni identitet, informacije i privatnost. Djetetovo je pravo da ga odgajaju njegovi biološki roditelji, a ako to nije moguće, onda ima pravo znati da je posvojeno, ima pravo znati svoje porijeklo, čuvati svoj identitet u što su uključeni narodnost, ime i obiteljski život.

Posvojenje starijeg djeteta – interaktivno predavanje

Dolazak predškolskog ili školskog djeteta u obitelj zahtjevno je za posvojitelje u fizičkom, emocionalnom I mentalnom smislu. Najvažniji zadatak u početku zajedničkog života jest formiranje i razvoj privrženosti između posvojitelja i djeteta. Proces stvaranja privrženosti može biti otežan zbog prijašnjih problema I iskustava djece, tjeskobe kod roditelja i nesrazmjera između očekivanja posvojitelja i djetetovih mogućnosti, a može trajati tjednima, mjesecima ili godinu i više.
Starija djeca tipično prolaze, neposredno po dolasku u obitelj, kroz razdoblje koje karakterizira gotovo savršeno ponašanje, često nazivano “medenim mjesecom”. Nakon tog razdoblja slijedi vrijeme “testiranja”. Ponašanje djeteta u te dvije faze vezano je uz proces tugovanja zbog separacije i gubitka bliskih osoba (bioloških roditelja, udomitelja, osoba koje su o njemu brinule u domu) i proces uspostave privrženosti novoj obitelji.
Istodobno s prilagodbom novoj obitelji, od starijeg djeteta očekuje se i prilagodba školi i stvaranje veza s vršnjacima što je zahtjevan zadatak i za emocionalno stabilno dijete.
Najvažniji faktori u uspješnom prilagođavanju djece posvojenju jesu održavanje realističnih očekivanja, pružanje pomoći djetetu u suočavanju s prošlošću te strpljenje I vrijeme potrebno da se dijete integrira u obitelj.
Ključ roditeljskog uspjeha je dobra priprema, realistična očekivanja, efektivne roditeljske sposobnosti te adekvatna potpora.

Konstrukcija roditeljstva

Roditeljstvo je prepuno izazova, a načini reagiranja na njih mogu odrediti kvalitetu trenutnog i budućeg odnosa u obitelji.

Roditelji u obiteljima nastalim posvojenjem nerijetko se susreću s (tuđim, ali i vlastitim!) očekivanjima da svojoj djeci moraju biti najbolji mogući roditelji… No jesu li takva očekivanja realna i koje su njihove moguće posljedice? …

Na koje se načine roditelji mogu bolje povezati sa svojim djetetom i kako svojim reakcijama pomoći djetetu da izgradi pozitivnu sliku o sebi i drugima… te kako reagirati na pojedine izazove roditeljstva u obiteljima nastalim posvojenjem…

Kroz interaktivno predavanje razgovarat će se o specifičnostima posvojiteljskih obitelji, načinima zbližavanja s djetetom, stilovima roditeljstva… te općenito izazovima s kojima se susreću posvojiteljske obitelji i poželjnim načinima reagiranja na njih…      

Razvojno re-roditeljstvo

Roditeljstvo je prepuno izazova, a načini reagiranja na njih mogu odrediti kvalitetu trenutnog i budućeg odnosa u obitelji.

Djeca se rađaju s univerzalnom ljudskom potrebom za stvaranjem bliskih  afektivnih odnosa. Za njih je nužno razviti svijest o drugima, ali i o samima sebi. Da bi djeca stvorila svijest o sebi i drugima, trebaju roditelje koji se ponašaju na relativno dosljedan način…

Ponašanje djeteta je često jedini jezik kojim mogu izraziti svoje strahove i brige. Traumatizirana djeca često žive u strahu i s osjećajem beznađa da će se ikad više osjećati sigurnima. Oni trebaju pomoć roditelja da ostvare promjene koje će zamijeniti osjećaje bazirane na strahu za one bazirane na sigurnosti… 

Kroz interaktivno predavanje razgovarat će se o razvojnom re-roditeljstvu, utjecaju ranih traumatskih iskustava na funkcioniranje djeteta,  načinima  pomoći djeci u oporavku od trauma doživljenih u ranom djetinjstvu…te kako reagirati na pojedine izazove roditeljstva u obiteljima nastalim posvojenjem…

STRATEGIJE PREVLADAVANJA TRAUME PREMJEŠTAJA

Planirani premještaj manje je bolan za dijete od naglog i iznenadnog.  Što je jača vezanost, privrženost, to je gubitak bolniji.

Trauma razdvajanja može se smanjiti ako se dijete pripremi na premještaj, ako su svi sudionici u procesu premještaja ( posvojenja) otvoreni i iskreni prema djetetu i vode računa o djetetovim reakcijama na separaciju.

Kroz interaktivno predavanje razgovarat će se o pripremi djeteta za premještaj s obzirom na razvojni period, o  emocionalnoj podršci svima koji su uključeni u postupak posvojenja, objašnjenju djetetu što se događa prilikom premještanja, posjetama prije premještaja, kontaktima nakon premještaja, ulozi socijalnog radnika te uloga udomiteljske obitelji.

Komunikacija o posvojenju

Pričam ti priču